# در خانه بمانیم - زندگی در جریان است و امید قدرتمند ترین داروی سلامتی است

تعداد مبتلایان

12,291

تعداد جان باختگان

421

تعداد بهبود یافتگان