# در خانه بمانیم - زندگی در جریان است و امید قدرتمند ترین داروی سلامتی است

تعداد مبتلایان

378,717

تعداد جان باختگان

6,033

تعداد بهبود یافتگان