# در خانه بمانیم - زندگی در جریان است و امید قدرتمند ترین داروی سلامتی است

تعداد مبتلایان

53,797

تعداد جان باختگان

1,936

تعداد بهبود یافتگان