# در خانه بمانیم - زندگی در جریان است و امید قدرتمند ترین داروی سلامتی است

تعداد مبتلایان

423,290

تعداد جان باختگان

12,101

تعداد بهبود یافتگان